Visual Design Softscape  AB
 
PurmoMaster Rettig Calculator
Radiatorberäkningsprogram

  • Uppgradering 2019-03-21 v1.0.7
    Välj att köra den här filen från dess aktuella plats. (Kan även sparas på disk om uppdatering skall göras på flera datorer.) Svara Ja på frågan ”Vill du installera och köra up_Calculator_1_0_7.EXE från www.visual-design.se?”.


Vi har idag ca 6900 st registrerade användare.


Historik

Datum Version Ändringar
2019-03-21 1.0.7
  • Programmet kräver inte länge någon licensnyckel.
2018-10-03 1.0.6
  • Det är nu möjligt att ange luftväxling noll i värmeförlust.
2018-01-29 1.0.5
  • Snabbkommandona ctrl+C, ctrl+V och ctrl+X kunde ibland sluta fungera i flödesschemat.
2016-03-16 1.0.4
  • Programmet saknar nu "bäst-före-datum" och kommer aldrig att tvinga dig till uppdatering fler gånger.
2015-03-23 1.0.3
  • Det gick inte att skapa egna rör och egna fönster. Det är nu åtgärdat.
2014-10-20 1.0.1
  • Två radiatortyper har utgått ur sortimentet
2014-03-27 1.0.0
  • Premiär för Rettig Calculator!!!

Rettig Calculator är utvecklat av Visual Design Softscape AB.

 


Ekeforshus Ekeforshus AB 2015-03-23
Ekeforshus